Tag Archives: anh chàng lưng cong

Lựa chọn áo thời trang cho anh chàng lưng cong

Lựa chọn áo thời trang cho anh chàng lưng cong

Lưng hơi có dấu hiệu cong xuống, chúi về phía trước một chút, thường có thể sửa dáng được nếu bạn quyết tâm. Còn chính xác gọi là lưng gù có nghĩa cột sống của bạn biến dạng, có đoạn gập hướng, nhọn ra phía sau. Hy vọng nhược điểm