Tag Archives: kêu gọi chống bạo lực gia đình

Thời trang MARC kêu gọi chống bạo lực gia đình trên toàn thế giới

Thời trang MARC kêu gọi chống bạo lực gia đình trên toàn thế giới

Theo thống kê, tại Việt Nam, cứ 3 người phụ nữ thì có một người bị ngược đãi. Số gia đình ly hôn lên đến 9.000 vụ, trong đó, có đến 32% phụ nữ bị đối xử tàn tệ phải nhập viện và 12% bị chấn thuơng nghiêm trọng. Đây